YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.1 trang 47 SBT Vật lý 8

Bài tập 17.1 trang 47 SBT Vật lý 8

Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung (H.17.1)

a) Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất? hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Vị trí C

B. Vị trí A

C. Vị trí B

D. Ngoài ba vị trí trên

b) Ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Vị trí B

B. Vị trí C

C. Vị trí A

D. Ngoài 3 vị trí trên

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chọn C vì ở vị trí B viên bi có vận tốc lớn nhất nên tại đó động năng lớn nhất.

b) Chọn A vì ở vị trí B viên vi có độ cao thấp nhất so với mặt đất nên thế năng là nhỏ nhất.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.1 trang 47 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF