ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 17 Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 17 về Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai.
  • B. Phát biểu 2 đúng, phát biểu 1 sai.
  • C.  Phát biểu 1 và 2 đều sai.
  • D. Phát biểu 1 và 2 đều đúng.
  • A. Tăng lên
  • B. Không đổi
  • C. Giảm đi
  • D. Có thể tăng hoặc giảm
   
   
  • A. Động năng  chuyển hóa thành thế năng
  • B. Thế năng  chuyển hóa thành động năng
  • C. Thế năng được bảo toàn
  • D. Động năng được bảo toàn
  • A. Thế năng chuyển hoá thành động năng.
  • B. Động năng chuyển hoá thành thế năng.
  • C. Không có sự chuyển hóa năng lượng
  • D. Cả 2 đáp án đều đúng
  • A. Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hóa liên tục các dạng cơ năng: Thế năng chuyển hoá thành động năng và động năng chuyển hoá thành thế năng.
  • B. Khi con lắc ở vị trí thấp nhất (vị trí cân bằng), thế năng đã chuyển hoá hoàn toàn thành động năng
  • C. Khi con lắc ở vị trí cao nhất, thế năng đã chuyển hoá hoàn toàn thành động năng
  • D. Khi con lắc ở vị trí cao nhất, động năng đã chuyển hoá hoàn toàn thành thế năng.
 • Câu 6:

  Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J. Xác định trọng lực tác dụng lên vật

  • A. 50N
  • B. 40N
  • C. 30N
  • D. 20N
 • Câu 7:

  Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J, vật rơi với vận tốc ban đầu bằng không. Bỏ qua sức cản không khí. Hỏi khi rơi tới độ cao bằng 5m, động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu?

  • A. 200J
  • B. 300J
  • C. 150J
  • D. 450J
 • Câu 8:

  Trường hợp nào sau đây không có sự bảo toàn cơ năng của vật? 

  • A.  Một vật nặng rơi từ trên cao xuống dưới.
  • B.  Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
  • C. Viên bi chuyển động ưên mặt phăng nhẵn.
  • D.  Một con bò đang kéo xe.
 • Câu 9:

  Người ta ném một vật theo phương nằm ngang từ một độ cao nào đó cách mặt đất. Thế năng và động năng của vật thay đổi như thế nào từ lúc ném đến lúc vật chạm đất? 

  • A. Thế năng tăng dần, động năng giảm dần
  • B. Thế năng giảm dần, động năng tăng dần
  • C. Thế năng không đổi, động năng tăng dần
  • D. Thế năng giảm dần, động năng không đổi
 • Câu 10:

  Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay cho con lắc dao động (H.17.4). Bỏ qua ma sát của không khí. Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Con lắc chuyển động từ A về đến vị trí C động năng tăng dần, thế năng giảm dần 
  • B. Con lắc chuyển động từ C đến B, thế năng tăng dần, động năng giảm dần
  • C. Cơ năng của con lắc ở vị trí C nhỏ hơn ở vị trí A
  • D. Thế năng của con lắc ở vị trí A bằng ở vị trí B
 • Câu 11:

  Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại (H.17.6). Nếu lấy mốc tính độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thi tại điểm A và điểm C, con lắc

  • A. có cơ năng bằng không 
  • B.  chỉ có thế năng hấp dẫn
  • C. chỉ có động năng
  • D.  có cả động năng và thế năng hấp dẫn
 • Câu 12:

  Khi ném một vật lên theo phương đứng thẳng đã có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào ?

  • A. Có sự biến đổi từ động năng sang thế năng đàn hồi
  • B. Có sự biến đổi từ động năng sang thế năng hấp dẫn
  • C. Có sự biến đổi từ thế năng hấp dẫn sang động năng
  • D. Có sự thực hiện công biến đổi thế năng đàn hồi
 • Câu 13:

  Khi lên dây cót đồng hồ đã có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào ?

  • A. Có sự biến đổi từ thế năng hấp dẫn sang động năng
  • B. Có sự biến đổi từ động năng sang thế năng hấp dẫn
  • C. Có sự thực hiện công biến đổi thế năng đàn hồi
  • D. Có sự thực hiện công biến đổi thế năng hấp dẫn
 • Câu 14:

  Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (H.17.3). Phát biểu nào dưới đây đúng?

   

  • A. Động năng của vật tại A lớn nhất
  • B. Động năng của vật tại A bằng thế năng của vật tại B
  • C. Động năng của vật ở tại C là lớn nhất
  • D. Cơ năng của vật tại A nhỏ hơn tại C
 

 

 

YOMEDIA
1=>1