YOMEDIA
UREKA

Bài tập 24.11 trang 66 SBT Vật lý 8

Bài tập 24.11 trang 66 SBT Vật lý 8

Đường biểu diễn ở hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt rung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút.

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

a) của 8 phút đầu.

b) của 12 phút tiếp theo.

c) của 4 phút cuối. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Q1 =  m.c Δt = 0.5.4200.(60 - 20) = 84 000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút: 

\({q_1} = \frac{{{Q_1}}}{8} = 10500J\)

b) Q2 =m.c Δt = 0.5.4200.(60 - 20) = 84 000J

Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: 

\({q_2} = \frac{{{Q_2}}}{{12}} = 7000J\)

c) 4 phút cuối nước không thay đổi nhiệt độ nên Q3 = 0; q3 = 0

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.11 trang 66 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON