YOMEDIA
ZUNIA12

Tính nhiệt lượng do quả cầu nhôm có khối lượng 0,2 kg đã nung nóng tới 100oC tỏa ra ?

Thả 1 quả cầu nhôm có khối lượng 0,2 kg đã nung nóng tới 100\(^0C\) vào một cốc nước ở 20\(^0C\). Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 27\(^0C\) .Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là \(c_1=800J\)/kg.K và của nước là \(c_2=4200J\)/kg.K. Hãy tính:

a. nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra

b.khối lượng nước trong cốc

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (3)

 • Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K.

  Tóm tắt:

  m1 = 0,2kg ; t1 = 100°C ; c1 = 880J/kg.K

  t2 = 20°C ; c2 = 4200J/kg.K

  t = 27°C

  _____________________________________

  a) Qtỏa = ?

  b) m2 = ?

  Giải:

  a) Qtỏa = m1.c1(t1 - t) = 0,2 . 880 (100 - 27) = 12848 (J).

  b) Qthu = Qtỏa

  <=> m2.c2(t - t2) = m1.c1(t1 - t)

  <=> 29400m2 = 12848

  <=> m2 \(^{_{ }\approx}\) 0,437 (kg).

    bởi Tuyên Nông 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng lực kế đo trọng lượng của một vật ở ngoài không khí lực kế chỉ 500N. Khi thả chìm vật vào chất lỏng đựng trong bình chia độ thấy mực chất lỏng dâng lên 200cm khối và số chỉ lực kế này là 380N

  a) Tính Fa tác dụng lên vật

  b) Tính d chất lỏng và d vật

    bởi Mai Hoa 31/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(P=500\left(N\right)\)

  \(V=200cm^2=0,02\left(m^2\right)\)

  ______________________________

  \(F_A=?\)

  \(d_l=?;d_v=?\)

  ------------------------------Bài Làm--------------------------------

  a, Do lực đẩy acsimet ngoài không khí là rất nhỏ nên ta có thể bỏ qua.

  Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là: \(F_A=P-380=500-380=120\left(N\right)\)

  b, Trọng lượng riêng của chất lỏng là:

  \(d_l=\dfrac{F_A}{V}=\dfrac{120}{0,02}=600\left(\dfrac{N}{m^3}\right)\)

  Trọng lượng riêng của vật là

  \(d_v=\dfrac{500}{0,02}=25000\left(\dfrac{N}{m^3}\right)\)

    bởi Phạm Thị Thanh Hương 31/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON