YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.10 trang 66 SBT Vật lý 8

Bài tập 24.10 trang 66 SBT Vật lý 8

Khi cung cấp nhiệt lượng 8 400J cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2oC. Chất này là:

A. đồng.

B. rượu.

C. nước.

D. nước đá. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C.

Ta có nhiệt dung riêng của chất này là:

\(C = \frac{Q}{{m{\rm{\Delta }}t}} = \frac{{8400}}{2} = 4200J/kg.K\)

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.10 trang 66 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF