YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.14 trang 66 SBT Vật lý 8

Bài tập 24.14 trang 66 SBT Vật lý 8

Một ấm đồng khối lượng 300g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 15oC. Hỏi phải đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một nhiệt lượng 500J. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi trường xung quanh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

Cđồng = 380J/kg.K, Cnước = 4200J/kg.K

Nhiệt lượng cần truyền để đun sôi ấm nước:

Q = (mđồng . Cđồng + mnước . Cnước ).( t2 – t1)

= (0,3.380 + 1.4200).85 = 366 690J

Thời gian đun: 

\(t = \frac{Q}{{{Q_{1{\rm{s}}}}}} = \frac{{366690}}{{500}} = 12p14s\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.14 trang 66 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF