ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.4 trang 34 SBT Vật lý 8

Bài tập 12.4 trang 34 SBT Vật lý 8

Hình 12.2 vẽ hai vật giống nhau về hình dạng và kích thước nổi trên nước. Một làm bằng li-e (khối lượng riêng 200 kg/m3) và một làm bằng gỗ khô (khối lượng riêng 600 kg/m3). Vật nào là li-e? Vật nào là gỗ khô? Giải thích.

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi vật nổi trên chất lỏng nghĩa là trọng lượng của vật cân bằng với lực đẩy Ác – si – mét. Nhưng lực Ác – si – mét bằng trọng lượng của phần thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Khối lượng riêng của vật càng nhỏ hơn so với khối lượng riêng của chất lỏng thì phần vật chìm trong chất lỏng sẽ càng nhỏ.

Như vậy mẫu thứ nhất là li–e, mẫu thứ hai là gỗ.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.4 trang 34 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1