ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.8 trang 34 SBT Vật lý 8

Bài tập 12.8 trang 34 SBT Vật lý 8

Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì:

A. nhẫn chìm vì dAg > dHg

B. nhẫn nổi vì dAg < dHg

C. nhẫn chìm vì dAg < dHg   

D. nhẫn nổi vì dAg > dHg

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Ta có trọng lượng riêng dAg = 105000 N/m3 còn trọng lượng riêng của thủy ngân dHg = 136000 N/m3 nên nhẫn nổi vì dAg < dHg.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.8 trang 34 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1