ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.13 trang 36 SBT Vật lý 8

Bài tập 12.13 trang 36 SBT Vật lý 8

Một phao bơi có thể tích 25 dm3 và khối lượng 5kg. Hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước? Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên phao là:

FA = d.V = 10000. 0,025 = 250N

Trọng lượng của phao là: P = 10.m = 10.5 = 50N

Vì lực đẩy FA và trọng lực P của phao cùng phương nhưng ngược chiều nhau nên lực nâng phao là: F = FA – P = 200N.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.13 trang 36 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1