YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.6 trang 34 SBT Vật lý 8

Bài tập 12.6 trang 34 SBT Vật lý 8

Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Xác định trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần thể tích sà lan ngập trong nước là:

V = 4.2.0,5 = 4 m3

Trọng lượng của sà lan có độ lớn bằng độ lớn của lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên sà lan.

Khi đó: P = FA = d.V = 10000.4 = 40000N

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.6 trang 34 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF