ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 12 Sự nổi

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 12 về Sự nổi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
  • B.  Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.
  • C. Bằng trọng lượng của vật.
  • D. Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.
  • A. P = 40000N.
  • B. P = 45000N.
  • C. P = 50000N.
  • D. Một kết quả khác.
   
   
  • A. Lực đẩy Ácsimét nhỏ hơn trọng lượng của vật.
  • B. Lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
  • C. Lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của vật.
  • D. Lực đẩy Ácsimét lớn hơn trọng lượng của vật.
  • A. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy duy nhất là lực đẩy Ác-si-mét.
  • B. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét, hai lực này đều có phương thẳng đứng. Trọng lực có chiều từ trên xuống dưới còn lực đẩy Ác-si-mét có chiều từ dưới lên trên.
  • C. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét, hai lực này đều có phương thẳng đứng và cùng chiều từ trên xuống dưới.
  • D. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực P.
  • A. P ≥ F.
  • B. P = F.
  • C. P < F
  • D. P > F.
 • Câu 6:

  Một vật có trọng lượng riêng là 26000N/m3. Treo vật vào một kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

  • A. 211,5N
  • B. 243,75N
  • C. 345N
  • D. 322,2N
 • Câu 7:

  Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì 

  • A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi dV > dl
  • B. vật sẽ chim xuống đáy rồi lại nổi lên một phần mặt chất lỏng khi dv = dl
  • C. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi dV > dl
  • D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nối một nửa trên mặt chất lỏng khi dv = 2dl.
 • Câu 8:

  Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước. Nếu gọi P1 là trọng lượng của vật 1, F1 là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật 1; P2 là trọng lượng của vật 2, F2 là lực đáy Ác-si-mét tác dụng lên vật 2 thì 

  • A. F1 = F2 và P1 > P                           
  • B. F11 > F2 và P1> P2
  • C. F1 = F2 và P1 = P2                         
  • D. F11 < F2 và P1 > P2
 • Câu 9:

  Một phao bơi có thể tích 25dm3 và khối lượng 5kg, hỏi lực năng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

  • A. 100N
  • B. 150N
  • C. 200N
  • D. 250N
 • Câu 10:

  Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì 

  • A.  nhẫn chìm vì dAg > dHg
  • B. nhẫn nổi vì dAg < dHg
  • C. nhẫn chìm vì dAg < dHg                      
  • D. nhẫn nổi vì dAg > dHg
 • Câu 11:

  Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì 

  • A. trọng lượng riêng của chất làm quả cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước
  • B. lực đẩy Ác-si-mét luôn bằng trọng lượng của quả cầu
  • C. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đó giảm dần tới bằng trọng lượng của quả cầu
  • D.  lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đi giảm dần tới nhỏ hơn trọng lượng của quả cầu
 • Câu 12:

  Một chai thủy tinh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250g. Phải đổ vào chai ít nhất bao nhiêu nước để chìm nó trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

  • A. 0,75 lít
  • B. 0,25 lít
  • C. 1,5 lít
  • D. 1,25 lít
 • Câu 13:

  Câu nào trong các câu sau mô tả cho sự nổi? 

  • A. Một vật lơ lửng trong không khí hoặc không chìm trong nước.
  • B. Một vật có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của môi trường xung quanh.
  • C. Trọng lượng của vật lớn hơn sức đẩy vật lên.
  • D. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn lực đẩy vật lên.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1