YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.7 trang 34 SBT Vật lý 8

Bài tập 12.7 trang 34 SBT Vật lý 8

Một vật có trọng lượng riêng là 26000 N/m3. Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

F= P - P⇒ dnV = dV - Pn

Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí;

Pn là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước;

d là trọng lượng riêng của vật,

dn là trọng lượng riêng của nước.

Suy ra: 

\(\begin{array}{l} V = \frac{{{P_n}}}{{d - {d_n}}}\\ \Rightarrow P = d.\frac{{{P_n}}}{{d - {d_n}}} = 243,75N \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 34 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF