AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng? 

  • A. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.
  • B. Ảnh tạo bời gương cầu lồi bằng ảnh tạo bởi gương phăng,
  • C. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng 
  • D. Không thể so sánh được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>