AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất: 

  • A.  Song song.            
  • B. Hội tụ
  • C. Phân kì.                       
  • D. Không truyền theo đường thẳng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phân kì.       

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>