YOMEDIA
NONE

Bài tập C2 trang 4 SGK Vật lý 7

Giải bài C2 tr 4 sách GK Lý lớp 7

Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b. Mảnh giấy trắng dán lên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:

a) Đèn sáng (hình 1.2a)

b) Đèn tắt (hình 1.2b)

Vì sao lại nhìn thấy?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập C2

  • Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.

  • Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 4 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON