YOMEDIA

Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

bởi Midoriya Izuku 18/12/2018

Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

   A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

   B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

   C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

   D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch.

RANDOM

Câu trả lời (4)

 • Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

     A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

     B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

     C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

     D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch.

    Đáp án: C

  Vì giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm, giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn, giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch đều không có hiệu điện thế nên hiệu điện thế của chúng bằng 0.

  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA