ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 7

Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 7

Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột bên trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1