AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em? 

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm
  • B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
  • C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.
  • D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có thể giải thích như sau:

  • Chiều dài sân trường thường cỡ vào khoảng một vài chục mét.
  • Chọn thước B (thước cuộn) có GHĐ lớn nhất nên phải đo ít lần nhất.
  • Tuy ĐCNN của thước B (là 5mm) lớn hơn thước A và C (là 1mm), nhưng dùng thước B vẫn phù hợp so với chiều dài sân trường (sai số nhỏ hơn 1 % là chấp nhận được).
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>