AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trong hình 

  • A. GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mm
  • B. GHĐ là 20cm và ĐCNN 1cm
  • C. GHĐ là 100cm và ĐCNN 1cm
  • D. GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>