AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước khi đo độ dài của một vật, cần phải ước lượng độ dài cần đo để 

  • A. Chọn dụng cụ đo thích hợp.
  • B. Chọn thước đo thích hợp.
  • C. Đo chiều dài cho chính xác.
  • D. Có cách đặt mắt cho đúng cách.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước khi đo độ dài của một vật, cần phải ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>