AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

  Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là:

  • A. 1m và 1mm.       
  • B. 10dm và 0,5cm.
  • C. 100cm và 1cm. 
  • D. 100cm và 0,2cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  GHĐ là 10dm và ĐCNN 0,5cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA