YOMEDIA
NONE

Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 26 trang 80 SGK Vật lý 6

Giải Giải bài C1, C2, C3 Bài 26 tr 80 sách GK Lý lớp 6

Quan sát các  hiện tượng sau và cho biết quần áo ở hình nào khô nhanh hơn?  

C1: Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 .Chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

                 

C2: Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

                

C3: Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

                  

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1, C2, C3

Hướng dẫn giải bài tập C1:

  • Nhiệt độ ở A2 lớn hơn A1.

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: Nhiệt độ.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

  • Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào : Gió 

Hướng dẫn giải bài tập C3:

  • Tốc độ bay hơi phụ thuộc mặt thoáng chất lỏng

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 26 trang 80 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON