YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C6 trang 34 SGK Vật lý 6

Giải bài C6 tr 34 sách GK Lý lớp 6

Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) …N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1 KG thì có trọng lượng (3)….

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C6

(1) – 1;

(2) – 200g;

(3) – 10N

  • Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng 1N.

  • Một quả cân có khối lượng 200g thì có trong lượng 2N.

  • Một túi đường có khối lượng 1 KG thì có trọng lượng 10N

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C6 trang 34 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON