YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C3 trang 34 SGK Vật lý 6

Giải bài C3 tr 34 sách GK Lý lớp 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thọat tiên phải điều chỉnh sô 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1)…. Cho(2)…. tác dụng vào lò xo của lực kế, Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3)…, của lực cần đo

-  phương

-  vạch 0

-  lực cần đo

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C3

(1) vạch 0;

(2) lực cần đo;

(3) phương

  • Thọat tiên phải điều chỉnh sô 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0

  • Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế.

  • Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo  phương, của lực cần đo

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C3 trang 34 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON