AMBIENT

Bài tập C1 trang 60 SGK Vật lý 6

Giải bài C1 tr 60 sách GK Lý lớp 6

Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

Mực nước dâng lên, vì nước nóng lên, nở ra.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 60 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
 • Bitch Lasanga

  Khối lượng riêng của rượu ở 0°C là 800kg/m3. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50°C, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì thể tích của rượu tăng thêm 1/1000 thể tích của nó ở 0°C.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bitch Lasanga

  Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

  A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4°C.

  B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4°C.

  C. Thế rắn, nhiệt độ bằng 0°C.

  D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100°C.

  Theo dõi (0) 17 Trả lời
 • Bitch Lasanga

  Ba bình cầu 1, 2, 3 (H.19.5a) có cùng dung tích, nút có cắm các ống thủy tinh đường kính trong bằng nhau. Bình 1 đựng đầy nước, bình 2 đựng đầy rượu, bình 3 đựng đầy dầu hỏa. Tăng nhiệt độ của ba bình cho tới khi mực chất lỏng trong ba ống thủy tinh dâng lên bằng nhau (H.19.5b). Khi đó

  A. nhiệt độ ba bình như nhau.

  B. bình 1 có nhiệt độ thấp nhât.

  C. bình 2 có nhiệt độ thấp nhất.

  D. bình 3 có nhiệt độ thấp nhất.

  Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 • Bitch Lasanga

  Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.4 có cùng dung tích, cùng chứa đầy nước. Các ống thủy tinh cắm ở hai bình có đường kính trong d1 > d2. Khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau thì

  A. mực nước trong ống thủy tinh của bình 1 dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy tinh của bình 2.

  B. mực nước trong ông thủy tinh của bình 2 dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy tinh của bình 1.

  C. mực nước trong hai ống thủy tinh dâng lên như nhau.

  D. mực nước trong hai ống thủy tinh không thay đổi.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Bitch Lasanga

  Một bình cầu đựng nước có gắn một ống thủy tình như hình 19.3. Khi đặt bình vào một chậu đựng nước đá thì mực nước trong ống thủy tinh

  A. mới đầu dâng lên một chút, sau đó hạ xuống bằng mức ban đầu.

  B. mới đầu hạ xuống một chút, sau đó dâng lên cao hơn mức ban đầu.

  C. mới đầu hạ xuống một chút, sau đó dâng lên bằng mức ban đầu.

  D. mới đầu dâng lên một chút, sau đó hạ xuống thấp hơn mức ban đầu

  Theo dõi (0) 16 Trả lời
 • Bitch Lasanga

  Vẽ lại vào vở hình 19.2, dùng dấu + để ghi độ tăng thể tích ứng với nhiệt độ (ví dụ trong hình là độ tăng thể tích AV2 ứng với nhiệt độ 20°C)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bitch Lasanga

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?

  A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

  B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

  C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi.

  D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời

 

YOMEDIA