ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.11 trang 62 SBT Vật lý 6

Bài tập 19.11 trang 62 SBT Vật lý 6

Khối lượng riêng của rượu ở 0oC là 800kg/m3. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50oC, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1oC thì thể tích của rượu tăng thêm 1/1000 thể tích của nó ở 0oC. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xét 1m3 rượu ở 0°C thì có khối lượng 800kg

Vậy thể tích ở 50°C là:

\(\begin{array}{l}
V = {V_0} + \frac{1}{{1000}}{V_0}.t\\
 = 1 + \frac{1}{{1000}}.50 = 1,05{m^3}
\end{array}\)

Khối lượng riêng của rượu ở 50°C là:

\(D = \frac{m}{V} = \frac{{800}}{{1,05}} = 762kg/{m^3}\)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.11 trang 62 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1