ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.4 trang 59 SBT Vật lý 6

Bài tập 19.4 trang 59 SBT Vật lý 6

Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°C? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì thể tích của bình phụ thuộc nhiệt độ. Trên bình ghi 20°C, có nghĩa là các giá trị về thể tích ghi trên bình chỉ đúng ở nhiệt độ trên. Khi đo chất lỏng ở nhiệt độ khác 20°C thì giá trị đo được không hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên sai số này rất nhỏ, không đáng kể với các thí nghiệm không đòi hỏi độ chính xác cao.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.4 trang 59 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1