ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.12 trang 62 SBT Vật lý 6

Bài tập 19.12 trang 62 SBT Vật lý 6

Dụng cụ vẽ ở hình 19.6 dùng để đo sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Ở nhiệt độ t1°C mực nước trong ống thủy tinh ở vị trí số 0, ở nhiệt độ t2°C mực nước trong ống thủy tinh ở vị trí số 5. Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên ông thủy tinh là 1cm3.

a) Hỏi khi tăng nhiệt độ từ t1°C lên t2°C, thể tích chất lỏng tăng lên bao nhiêu cm3.

b) Kết quả đo đó có chính xác không? Tại sao?

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Khi tăng nhiệt độ từ t1°C lên t2°C, thể tích chất lòng tăng lên là 1cm3.

b) Kết quả đo đó không thật chính xác, vì rằng tuy nước nở ra nhưng bình cũng nở ra nên độ nở thực của nước phải lớn hơn một ít.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.12 trang 62 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1