Trọng lực là gì?

bởi Xuân Xuân 09/12/2018

trọng lực là gì? 

Câu trả lời (11)

 • Trọng lực là lực hút của trái đất

  bởi Nguyễn Lê Gia Bảo 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng vào một vật

  bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên một vật, có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trọng lực là lực hút của trái đất có phương thẳng đứng có chiều hướng về phía trái đất(còn gọi là từ trên   xuống dưới)

  cường độ của trọng lực là trọng lượng

  trọng lượng là khi lực hút của trái đất  tác dụng lên 1 vật co phương và chiều cũng giống trọng lực

  bởi Vua Ảo Tưởng 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật gọi là trọng lực

  bởi [PR] Sammer 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • lực hút của trái đất tác dụng lên vật gọi là trọng lực

  bởi Trần Thùy Linh 10/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • lực hút của trái đất tác dụng lên vật gọi là trọng lực

  bởi Trần Thị Hoàng Ngân 11/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • lực hút của trái đất tác dụng lên vật gọi là trọng lực

  bởi I like math 11/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan