ON
YOMEDIA

Nhật Anh's Profile

 Nhật Anh

Nhật Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 21
Điểm 93
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (36)

 • Nhật Anh đã đặt câu hỏi: Sắp xếp các từ cho sẵn thành 1 câu hoàn chỉnh Cách đây 1 năm

  1, many/ went to/ volunteers/,/Last year/ the /and/ flooded area/ free/people/ gave/ to

  2, rebuild/ helped/ houses/ They/ trees/ also/ plant/ and/ people/

  3, People/ donated/generousr/ for/ people/ Many/ poor/ money

  4, I/ joined/ a student/,/was/ when/ charitable work/ I/ ofen/in

  5. my friend/ used to/ remote areas/ weeks/ we/ in/ stayed/ the/.

  6. mountainous/ for/ areas/ weeks/ we/ in/ stayed/ the/.

  7, the children/read/there/we/taught/and/write

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: Lý Bí đặt tên nước là gì Cách đây 2 năm

  tên nước là vạn xuân đống đô ở sông tô lịch

   

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao sau khi lau nhà chúng ta thường bật quạt để sàn nhà mau khô? Cách đây 2 năm

  cảm ơn

   

 • a nóng chảy

  b đông đặc

  c nóng chảy , đông đặc

  d nóng chảy

  e bay hơi

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: Dùng ròng rọc có lợi gì? Cách đây 2 năm

  Dùng ròng rọc cố định giúp thay đổi hướng của lực kéo vật so với khi kéo trực tiếp

  Dùng ròng rọc động giúp lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

   

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: sự bay hơi và sự ngưng tụ. Cách đây 2 năm

  vì trong không khí có hơi nước  nên khi chung ta bỏ dá và côc nước, nhiệt độ của cốc nước giảm hơi nước ngưng tụ tạo thành cá giọt nước bám trên cốc

 • Nhật Anh đã đặt câu hỏi: help me please Cách đây 2 năm

   vì sao sau khi lau nhà chúng ta thường bật quạt để sàn nhà mau khô?

   

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: Please help me! Cách đây 2 năm

  có hai lọa hạt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm

   

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: Please help me! Cách đây 2 năm

  đáp án B

 • Nhật Anh đã trả lời trong câu hỏi: Please help me! Cách đây 2 năm

  đáp án A

   

Điểm thưởng gần đây (28)

 • Nhật Anh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhật Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1