Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác nào ?

bởi Midoriya Izuku 06/01/2019

Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau ( chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự) :

a. đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế

b. lấy nhiệt kế ra khỏi nách để độc nhiệt kế

c. dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế

d. kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất :

A.a,b,c,d

B.d,c,a,b

C. d,c,b,d

D. b,a,c,d

Câu trả lời (8)

 • Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau ( chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự) :

  a. đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế

  b. lấy nhiệt kế ra khỏi nách để độc nhiệt kế

  c. dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế

  d. kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống

  Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất :

  A.a,b,c,d

  B.d,c,a,b

  C. d,c,b,d

  D. b,a,c,d

  Chọn B

  Like (2) Báo cáo sai phạm
 •  Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):

  a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

  b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

  c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

  d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa, thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

  Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.

  A. a, b, c, d.        B. d, c, a, b.

  C. d, c, b, a.        D. b, a, c, d

  Chọn B

  Sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất là d, c, a, b tức là:

  + Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa, thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

  + Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

  + Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế

  + Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ

  bởi Vua Ảo Tưởng 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b bạn ơi

  bởi phan tuyết trinh 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

  bởi thảo trần 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

  bởi [PR] Sammer 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan