AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ ló ra như thế nào ? 

  • A.  Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.
  • B. Vẫn là một tia sáng trắng.
  • C. Bị tách ra thành nhiều tia sáng trắng. 
  • D. Là một tia sáng trắng có viền màu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>