AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi chiếu một chùm tia sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. Góc khúc xạ của tia sáng tới nhỏ hơn góc tới
  • B. Góc tới mặt bên thứ hai nhỏ hơn góc ló ra khỏi lăng kính
  • C. Luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai 
  • D. Chùm sáng bị lệch về đấy khi đi qua lăng kính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>