AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để chế tạo lăng kính phản xạ toàn phần đặt trong không khí thì phải chọn thuỷ tinh để chiết suất là 

  • A. n > \(\sqrt 2 \)     
  • B. n > \(\sqrt 3 \)  
  • C. n > 1,5 
  • D.  \(\sqrt 3 \) > n > \(\sqrt 2 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lăng kính phản xạ toàn phần có góc tới i=450 

  => xét i=ighSinigh=1/n=sin450 => n=√2 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA