AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,6. Chiếu một tia sáng đơn sắc theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt bên của lăng kính. Tính giá trị nhỏ nhất của góc A.

   

  • A. \({A_{\min }} = 38,{68^o}\)
  • B. \({A_{\min }} = 32,{68^o}\)
  • C. \({A_{\min }} = 38,{08^o}\)
  • D. \({A_{\min }} = 35,{68^o}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \({i_1} = 0 \Rightarrow {r_1} = 0 \Rightarrow A = {r_2}\)

  Vì xảy ra phản xạ toàn phần nên : \({r_2} \ge {i_g}_h \Rightarrow A \ge {i_g}_h\)

  mà \(sin{i_g}_h = \frac{1}{n} = \frac{1}{{1,6}} \Rightarrow {i_g}_h = 38,{68^0}\)

  Suy ra: \({A_{\min }} = 38,{68^o}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>