YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lăng kính có chiết suất n = 1,6 và góc chiết quang A = 6o. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc tới nhỏ. Tính góc lệch của tia ló và tia tới.

  • A. \(7,2^o\)
  • B. \(36^o\)
  • C. \(1,8^o\)
  • D. \(3,6^o\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:  A = \(r_1\) + \(r_2\) 

  Vì góc tới i nhỏ nên: sini ≈ i; sinr ≈ r.

  ⇔ \(i_1\) = n\(r_1\)   và  \(i_2\) = n\(r_2\)

  ⇒  n\(i_1\) + n\(i_2\) = n.( \(i_1\) + \(i_2\))=n.A

  Mà D =\(i_1\) + \(i_2\) – A =n.A- A  = A. (n-1) =  \(3,6^0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA