AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một lăng kính thủy tinh có chiết suất \(n=1,41\approx \sqrt{2}\) . Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, tới AB với góc tới \(i_1=45^o\). Xác định đường truyền của tia sáng.

  • A. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(45^o\)
  • B. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(30^o\)
  • C. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(65^o\)
  • D. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(75^o\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Tại  I luôn có tia khúc xạ ta có:

      Sin\(i_1\) = n sin\(r_1\)

  => \(sinr_1=\frac{sin45^0}{n}=\frac{1}{2}\Rightarrow r_1=30^o\) 

  • Tại J ta có: \(r_2=60^o-30^o=30^o\)

  => Áp dụng tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, ta suy ra ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ là: \(i_2=45^o\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>