YOMEDIA

Nguyễn Minh Quang Quang's Profile

Nguyễn Minh Quang Quang

Nguyễn Minh Quang Quang

17/11/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Minh Quang Quang đã đặt câu hỏi: mn giải giúp với em cần gấp lắm ạ Cách đây 3 năm

    Cho ba hòn bi nhỏ có cùng khối lượng m, cùng được tích điện q và nối với nhau
    bởi ba dây mềm nhẹ có cùng chiều dài l . Chúng lập thành một tam giác đều trên mặt
    phẳng nằm ngang. Người ta cắt dây nối bi 1 với bi 3. Xác định vận tốc cực đại của các bi
    và mô tả chuyển động của các bi sau đó?

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON