YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 10 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 10 sách GK Lý lớp 11

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài xác định điện tích của hai quả cầu đặt cách nhau trong chân không , đề bài cho ta  dữ kiện cần thiết là khoảng cách cúa 2 quả cầu và lực tương tác giữa 2 quả cầu.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1:Áp dụng Định luật Culông trong trường hợp lực tương tác giữa 2 điện tích điểm đặt trong môi trường đồng tính : \(F=k.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{r^2}\)

    • Bước 2: Xác định điện tích của hai quả cầu  |\(q_1\)| = |\(q_2\)​ | = q.

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

  • Ta có: 

Áp dụng công thức , trong đó ta biết : 

F=9.10^{-3}N, r=10.10^{-2}m, \varepsilon =1

Ta biết  |\(q_1\)| = |\(q_2\)​ | = q.

Từ đó ta tính được : \small q=\sqrt{\frac{\varepsilon .r^{2}.F}{9.10^{9}}}= \sqrt{\frac{10^{-2}.9.10^{-3}}{9.10^{9}}}= \pm 10^-^7 C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 10 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON