YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 216 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 216 sách GK Lý lớp 11

Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự \(f_1 = 1,2 m\). Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự \(f_2 = 4 cm\). Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài sử dụng kính thiên văn để quan sát các vật, đề bài yêu cầu ta xác định khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực, các dữ kiện bài toán đưa ra là gía trị của các tiêu cự \(f_1; f_2\) .

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực theo công thức: \(O_1O_2 = f_1 + f_2\)

  • Bước 2: Tính số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực theo công thức: \(G_\propto = \frac{tan\alpha }{tan\alpha_0}=\frac{f_1}{f_2}\)

  • Bước 3: Thay số và tính toán để tìm ra kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có: 

  • Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực:  \(O_1O_2 = f_1 + f_2 = 1,24 m.\)

  • Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức: \(G_\infty =\frac{f_{1}}{f_{2}}=30\) 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 216 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON