YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.2 trang 93 SBT Vật lý 11

Bài tập 34.2 trang 93 SBT Vật lý 11

Gọi |k2| là số bội giác của ảnh cho bởi thị kính; f1 là tiêu cự của vật kính; f2 là tiêu cực của thị kính; OCv là khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn. Số bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở điểm cực viễn có thể tính theo công thức nào sau đây?

A. |k2|. f1/OCv             B. |k2|. OCv/f1

C. |k2|. f2/OCv             D. |k2|. OCv/f

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.2 trang 93 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF