YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 268 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 268 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một kính thiên văn khúc xạ được điều chỉnh cho một người có mắt bình thường nhìn được ảnh rõ nét của vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Khi đó vật kính và thị kính cách nhau 62cm và số bội giác G = 3.

a) Xác định tiêu cự của vật kính và thị kính.

b) Vật quan sát là mặt trăng có góc trông \({\alpha _0} = \left( {\frac{1}{{100}}} \right)rad\) . Tính đường kính của ảnh Mặt Trăng cho bởi vật kính. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sơ đồ tạo ảnh:

bài 54 kính thiên văn SGK Vật lí 11 Nâng cao

a) Ta có: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
{O_1}{O_2} = {f_1} + {f_2} = 62\\
{G_\infty } = {f_1}{f_2} = 30
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình ta được: f1= 60 (cm) và f2 = 2 (cm)

b) Góc trông Mặt Trăng: \({\alpha _0} = \left( {\frac{1}{{100}}} \right)rad\)

Ta có:  

\(\begin{array}{l} \tan {\alpha _0} = \frac{{{A_1}{B_1}}}{{{f_1}}} \approx {\alpha _0}\\ \Rightarrow {A_1}{B_1} = {\alpha _0}{f_1} = 60.\frac{1}{{100}} = 0,6cm \end{array}\)

Vậy đường kính của ảnh Mặt Trăng cho bởi vật kính là 0,6 cm

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 268 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF