YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.4 trang 93 SBT Vật lý 11

Bài tập 34.4 trang 93 SBT Vật lý 11

Một người có khoảng cực cận Đ quan sát ảnh của một thiên thể bằng cách ngắm chừng ở cực cận. Số bội giác của kính có biểu thức nào (mắt sát thị kính)?

A. f1/f2               B. D/(f1+f2)

C. k2f1/Đ            D. Khác A, B, C 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.4 trang 93 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF