YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 120 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 120 SGK Vật lý 11 nâng cao

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết, số cặp êlectron - lỗ trống bằng 10-13 số nguyên tử Si. Nếu ta pha P vào Si với tỉ lệ một phần triệu, thì sổ hạt tải điện tăng lên bao nhiêu lần? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu ta pha nguyên tố P vào Si với tỉ lệ một phần triệu \(\left( {\frac{1}{{{{10}^6}}}} \right)\) thì số êlectron dẫn được tạo thành bằng một phần triệu số nguyên tử Si.

Gọi N là số nguyên tử Si.

- Số hạt tải điện lúc đầu là: \({N_1} = {2.10^{ - 13}}N\)

- Số hạt tải điện (số êlectron dẫn) tăng thêm:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}N = \frac{1}{{{{10}^6}}}N = {10^{ - 6}}N\\ \Rightarrow \frac{{{\rm{\Delta }}N}}{{{N_1}}} = \frac{{{{10}^{ - 6}}}}{{{{2.10}^{ - 13}}}} = {5.10^6} \end{array}\)

Vậy số hạt tải điện tăng lên 5.106 lần.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 120 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF