YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.3 trang 42 SBT Vật lý 11

Bài tập 17.3 trang 42 SBT Vật lý 11

Câu nào dưới đây nói về các hạt tải điện trong chất bán dẫn là đúng ?

A. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại n chỉ là các êlectron dẫn.

B. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại p chỉ là các lỗ trống.

C. Các hạt tải điện trong chất bán dần luôn bao gồm cả êlectron dẫn và lỗ trống.

D. Cả hai loại hạt tải điện gồm êlectron dẫn và lỗ trống đều mang điện âm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hạt tải điện trong chất bán dần luôn bao gồm cả êlectron dẫn và lỗ trống. 

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.3 trang 42 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF