YOMEDIA

Minh Trần's Profile

Minh Trần

Minh Trần

01/01/1990

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Minh Trần đã đặt câu hỏi: Tìm nguyên hàm Cách đây 2 năm

   tính nguyên hàm , giúp mình 3 bài này với 

   
 • Minh Trần đã đặt câu hỏi: Từ trường tổng hợp Cách đây 3 năm

  Hai dòng điện có cường độ I1=4A,I2=8A chạy trong 2 dây dẫn thẳng dài vô tận , song song trong chân không.Xác định vecto cảm ứng từ tại những điểm nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện , cách đều 2 dâu dẫn những khoảng r=8cm  
   

 • Minh Trần đã đặt câu hỏi: Vật lý 11 Cảm ứng từ Cách đây 3 năm

  Một sợi dây đồng có đường kính d=0.8 mm được phủ 1 lớp sơn cách điện rất mỏng .Người ta dùng dây này để quấn thành 1 ống dây có đường kính d=2 cm chiều dài l=40 cm .Nếu muốn từ trường trong ống dây có cảm ứng từ B=6,28.10^-3 T thì dòng điện qua ống phải bằng bao nhiêu ?

 • Minh Trần đã đặt câu hỏi: Tính xác suất Cách đây 4 năm

  Chọn ngẫu nhiên 3 số phân biệt a, b, c từ tập S = {1,2,3,4...,30}. Tính xác suất để a^2 + b^2 + c^2 chia hết cho 3 

 • Minh Trần đã đặt câu hỏi: Định luật ôm toàn mạch - mắc nguồn thành bộ , Cách đây 4 năm

  nhờ cao nhân giải giúp câu 30 xin cảm ơn nhiều 

   

   

 • Minh Trần đã đặt câu hỏi: .Giải phương trình Cách đây 4 năm

   : (cos(3x+\frac{\pi }{2})+1)*sin(x+\frac{\pi }{5})=0 cần lắm cao nhân :V xin cảm ơn 

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON