YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 99 SGK Vật lý 11

Giải bài 10 tr 99 sách GK Lý lớp 11

Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài \(S = 10m{m^2}\) . Dòng bão hoà \(I_{bh} = 10 mA\). Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 10

Nhận định và phương pháp: 

Bài 10 là dạng bài xác định số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây của dòng bão hoà .

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Áp dụng công thức tính điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là \(Q = It\) 

  • Bước 2: Số êlectron phát ra từ catốt trong 1s:  \(N=\frac{Q}{e}\)

  • Bước 3: Số êlectron phát ra từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s: \(N=\frac{N}{S}\)

  • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả để tìm \(N\) .

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau: 

 • Ta có: 

Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là Q = It = 10-2C.

Số êlectron phát ra từ catốt trong 1s: 

 \(N=\frac{Q}{e}=\frac{10^{-3}}{1,6.10^{-19}}=6,25.10^{16}\)

Số êlectron phát ra từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s:

\(N=\frac{N}{S}=\frac{6,25.10^{16}}{10.10^{-6}}=6,25.10^{21}\) electron

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 10 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 99 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON