YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.10 trang 41 SBT Vật lý 11

Bài tập 16.10 trang 41 SBT Vật lý 11

Xác định vận tốc chuỵển động nhiệt u của êlectron khi nó vừa bay ra khỏi catôt ở nhiệt độ T = 2000 K trong đèn điôt chân không. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1.10-31kg và năng lượng chuyển động nhiệt ở nhiệt độ T là \(\varepsilon = \frac{{3kT}}{2}\), với k = 1,38.10-23 J/K .

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ở nhiệt độ T, electron có động năng \({{\rm{W}}_d} = \frac{{m{u^2}}}{2}\) đúng bằng năng lượng chuyển động nhiệt \(\varepsilon = \frac{{3kT}}{2}\) của nó, tức là:

\(\frac{{m{u^2}}}{2} = \frac{{3kT}}{2}\)

Từ đó suy ra vận tốc chuyển động nhiệt của êlectron ở nhiệt đô T = 2000K:

\(u = \sqrt {\frac{{3kT}}{m}} = \sqrt {\frac{{3.1,{{38.10}^{ - 23}}.2000}}{{9,{{1.10}^{ - 31}}}}} \approx {3.10^5}m/s\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.10 trang 41 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON