YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.8* trang 41 SBT Vật lý 11

Bài tập 16.8* trang 41 SBT Vật lý 11

Chứng minh rằng trong ống tia catôt, vận tốc của êlectron khi đến anôt được tính theo công thức :

\(v = \sqrt {\frac{{2eU}}{m}} \)

Trong đó m là khối lượng và e là độ lớn điện tích của êlectron, U là hiệu điện thế giữa anôt A và catôt K của điôt chân không. Bỏ qua vận tốc ban đầu của electron khi mới bứt ra khỏi catôt. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi U là hiệu điện thế giữa anôt và catôt.

Trong điôt chân không, êlectron chịu tác dụng của lực điện trường, bay từ catôt đến anôt. Khi đó độ biến thiên động năng của êlectron có giá trị bằng công của lực điện trường :

\(\,\frac{{m{v^2}}}{2} - \frac{{mv_0^2}}{2} = eU\)

Vì vận tốc chuyển động nhiệt của êlectron khá nhỏ có thể bỏ qua, nên có thể xem như êlectron rời khỏi catôt với vận tốc v0 = 0.

Như vậy, ta suy ra :

\(\frac{{m{v^2}}}{2} = eU \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2eU}}{m}} \)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.8* trang 41 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF