YOMEDIA
UREKA

Bài tập 16.7 trang 41 SBT Vật lý 11

Bài tập 16.7 trang 41 SBT Vật lý 11

Xác định số électron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt chân không đạt giá trị bão hoà Ibh = 12 mA. Cho biết điện tích của êlectron là - e = - l,6.10-19 C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong đèn điôt chân không, lượng điện tích của N êlectron tải từ catôt sang anôt sau mỗi giây tính bằng :

q = Ne

Khi cường độ dòng điện trong đèn điôt đạt giá trị bão hoà Ibh, thì lượng điện tích này đúng bằng cường độ dòng điện bão hoà Ibh.

q = Ibh

Từ đó ta suy ra  :

\(N = \frac{{{I_{bh}}}}{e} = \frac{{{{12.10}^{ - 3}}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 7,{5.10^{16}}\,electron\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.7 trang 41 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON